013 Poppodium Tilburg
Toon menu
do 9 sep '04

Symposium Tilburg Studentenstad

Je studeert niet alleen aan een universiteit of hogeschool, je studeert in een stad. Tilburg is trots op zijn onderwijsinstellingen en wil ze graag bij de stad betrekken. Studenten worden gezien als een interessante doelgroep, bijvoorbeeld voor woningbouwcorporaties, culturele instellingen en bedrijven. Maar is Tilburg wel zo aantrekkelijk voor studenten? Welke bijdrage kunnen studenten zelf leveren aan het woon- en werkklimaat in de stad? En welke voorzieningen in de stad zorgen ervoor dat studenten na hun afstuderen ook in Tilburg blijven wonen? In dit symposium, georganiseerd door Studium Generale en de studievereniging Prioritijd van de vakgroep Vrijetijdswetenschappen, wordt kritisch gekeken naar de kansen en bedreigingen van Tilburg als studentenstad. Drie topbestuurders uit Tilburg (Norbert Verbraak van Fontys Hogescholen, Hugo Backx van de gemeente Tilburg en Hein van Oorschot, de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg, geven hun visie en toekomstplannen over studenten prijs. Hierna volgt er een interactief debat over thema's als cultuur, horeca, sport, wonen en werken in Tilburg. Aan dit debat nemen onder andere Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdswetenschappen, Guus van Hove, directeur van 013, Leo Pot, directeur van Theaters Tilburg en Tom Streppel, directeur-bestuurder van Wonen Breburg, deel. Het is de ideale middag om meer te weten te komen over het klimaat voor studenten in Tilburg. Jij kunt de gezagsdragers en de verantwoordelijke mensen spreken, aan de tand voelen of doorzagen, en je in ieder geval nog bewuster worden van de stad waarin je leeft.
Was jij er bij?
+ Ben de eerste en