013 logo
Coronaprotocol

In de huidige situatie ziet een bezoek aan 013 er anders uit dan voorheen. Om bezoekers en personeel een veilige concertervaring te kunnen bieden, houden we ons strak aan de RIVM richtlijnen en het protocol vanuit de VNPF & KHN. Daarnaast doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.

Onderstaand protocol heeft betrekking op 'seated' evenementen met vaste zitplaatsen in onze 1,5 meter-setting. Een test- herstel of vaccinatiebewijs voor toegang is niet verplicht. Wél gelden er binnen 013 maatregelen. Voorafgaand aan het bezoek ontvangen ticketkopers te allen tijden een servicemail met daarin de belangrijkste en meest actuele informatie.

De basisregels voor iedereen zijn:

- Houd 1,5 meter afstand van anderen
- Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt
- Schud geen handen
- Was je handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

We maken het mogelijk dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden door:

- De capaciteiten van de ruimtes te maximaliseren.
- Looproutes te organiseren, daar waar nodig met eenrichtingsverkeer en extra in- en uitgangen.

We maken het mogelijk dat wij allen gezond met elkaar in het pand kunnen zijn door:

- Iedere bezoeker of medewerker te vragen of ze zich gezond voelen voordat ze naar 013 toekomen.
- Gelegenheid te bieden tot handen wassen en desinfecteren.
- Ruimtes en gebruikte materialen na gebruik schoon te maken.
- Een constante controle uit te voeren op het naleven van de RIVM richtlijnen door het inzetten van extra personeel en bezoekers actief te begeleiden en aan te spreken.
- Bezoekers in de rij op te roepen een triage in te vullen
- Een beroep te doen op ieders verantwoordelijkheid.


Foto: Jostijn Ligtvoet

Tijdens uw bezoek aan 013 vragen wij u rekening te houden met de volgende zaken:

Binnenkomst:

 • Buiten ons pand worden bezoekers gewezen op de markeringen, 1,5 meter afstand en of men de tickets gereed wil houden.
 • Tassen groter dan een A4 zijn niet welkom. Onze kluisjes zijn in deze uitzonderlijke tijden NIET beschikbaar.
 • Voordat de tickets gescand kunnen worden zullen bezoekers geattendeerd worden op de desinfectiemiddelen die gereed staan bij de ingang, op de toiletten en bij de bar. Tevens wordt hen gevraagd hun jas mee te nemen naar de zaal.
 • Het scannen van de ticket(s) gebeurt door het uitgeprinte of mobiele ticket neer te leggen op een tafel en de bezoeker te vragen een stap terug te zetten. Vervolgens zal het ticket gescand worden.
 • Tijdens de gehele aanwezigheid van bezoekers zullen toezichthouders de 1,5 meter-regel handhaven.

Verblijf:

 • Medewerkers zullen in de gangen richting de zaal aanwijzingen geven hoe men zal moeten lopen.
 • Bij de ingang van de zaal zullen de bezoekers door medewerkers geplaceerd worden. Dit alles met voldoende afstand.
 • Munten kunnen niet gekocht worden tijdens een evenement. Reeds gekochte munten die in omloop zijn, blijven een geldig betaalmiddel bij de bar. De nadruk wordt gelegd op contactloos betalen aan de bar.
 • Consumpties zullen enkel afgehaald kunnen worden bij de bar voor aanvang show, er zijn geen pauzes. We maken gebruik van disposable verpakkingen, beter bekend als single-use.
 • Er worden tijdens het evenement geen bekers afgeruimd of opgeraapt.
 • Barmedewerkers reinigen ieder uur hun werkoppervlak.

Vertrek:

 • Bezoekers zullen gefaseerd de zaal verlaten, op aanwijzing van de toezichthouders.
 • Opruimwerkzaamheden worden niet gestart voordat alle bezoekers de zaal hebben verlaten.