013 logo
jaarplan update

De tijd vliegt! 2024 is al weer over de helft en terwijl we records verbreken, zijn er de afgelopen maanden ook mooie stappen gezet op het jaarplan. Op deze pagina lees je per thema hoe we ervoor staan, wat er al is gerealiseerd en wat we in de tweede helft van het jaar (en daarna) nog van plan zijn. 

Jaarplanthema's

De Stad

Geformuleerde doelstellingen:

1. Ontwikkelen van tenminste één nieuwe, grote buitenactiviteit in Tilburg 
2. Verbeteren van externe contacten door toejuichend beleid te maken op ‘het naar buiten treden’ van (individuele) werknemers

Update
-Met de realisatie van Glitterbox hebben we dit jaar één nieuwe, grote buitenactiviteit in de stad. Inclusief, betekenisvol én gratis. Er wordt momenteel hard gewerkt dit een waanzinnig succes te maken. Zo'n 4.000 mensen hebben momenteel online hun ticket geclaimd. In totaal kunnen we hetzelfde aantal mensen ontvangen.

- Er ligt een plan klaar voor een zogeheten 'Contactmaand'. In deze contactmaand vragen we iedereen zich naar buiten te richten en nodigen we personeelsleden uit om met relevante stakeholders (buiten 013) te lunchen, te dineren of gewoon op de koffie te gaan. We zullen dit toejuichen door hier tijd en budget voor beschikbaar te maken. Verwachting is dat we hier medio september mee naar buiten kunnen treden richting personeel. 

- Nooit eerder programmeerden we zoveel in de stad. Naar verwachting hebben we in 2024 meer dan 50 shows 'op locatie'. 

- Met Quiet als goede doel maken we al flink lokaal impact. In de tweede helft van het jaar kijken we naar meerdere goede doelen (i.p.v. één) waarbij het overgrote deel lokaal zal zijn. 

- Sinds begin dit jaar is 013 onderdeel van de Nieuwe Makersregeling samen met de Tilburgse artiest Massi. We ondersteunen hem in de breedte om zijn carriere een 'boost' te geven. Dit traject loopt door t/m 2025. Lees hier meer. 

- In de tweede helft van het jaar wordt ook de samenwerking met de Rockacademie verder verkend. We doen nu al de showcases, maar we zullen onderzoeken of we deze samenwerking kunnen verdiepen. 

- Gekoppeld aan het thema, maar nog veel meer aan de meerjarige doelstelling, is de ontwikkeling van onze open air concertvenue (23.000 cap). In samenwerking met ontwerpbureau WEST8, Bureau Franken en merkbureau Fama Volat is er hard gewerkt aan zowel het ontwerp als de identiteitsvorming. Daaruit zijn twee namen gekomen: 

ADEM - naamgeving van de open air concertvenue 
BUITENADEM - naamgeving van het park eromheen

Deze namen refereren uiteraard aan de buitenlucht, maar ook aan de historie van de stad. Koning Willem II sprak ooit 'hier adem ik vrij en gelukkig'. Dat is exact het gevoel dat wij willen oproepen bij bezoekers als men in de Tilburgse buitenlucht geniet van hun favoriete wereldster. 

Next Level Service

Geformuleerde doelstellingen:

1. Het verhogen van het gemiddelde belevingscijfer (“beoordeling service”) uit de bezoekers enquêtes naar een 8,5. 
2. Het nóg aantrekkelijker maken van de klantreis-backstage waardoor artiesten verwonderd worden en zij dit op regelmatige basis (10x per jaar) delen op hun socials.

Update
De eerste lijnen zijn inmiddels uitgezet. Doel is een half punt hoger te scoren in de bezoekerswaardering. We willen dit graag doen door:

- Inzichtelijk maken hoe die waardering zich verhoudt aan de opbrengsten van een show.

- Hospitality gaat met marketing in gesprek over de klantreis. Marketing is hiervoor bezig met een uitvoerig onderzoek omtrent een mogelijk nieuwe ticketingpartij evenals een nieuw CDP-systeem. Hiermee zou er nog meer gekoppeld, geautomatiseerd en gepersonaliseerd kunnen gaan worden. Verwachting is dat dit onderzoek deze zomer is afgerond en de implementatie gebeurt in Q3, Q4 en een deel van 2025.

- Hospitality gaat met productie in gesprek over onze bezoekersgroepen en hun wensen.

- Het personeel op de vloer krijgt meer handvaten om op gastvrijheid (hospitality) te sturen, niet alleen op service.

- We gaan brainstormen met personeel vanuit alle afdelingen over hoe we die klantreis kunnen verbijzonderen, waarbij het personeel ook uitgedaagd wordt na te denken over hoe we, wellicht op andere manieren, out-of-the-box, inkomsten kunnen genereren.

- Voor de tweede doelstelling worden in de tweede helft van 2024 nieuwe meetings gepland met marketing en afvaardigingen van o.a. hospitality, programma en productie. Ondertussen zijn er al een aantal stappen gezet waaronder:

- Structurele samenwerking met Willem II. Internationale artiesten die de Main uitverkopen ontvangen sinds maart 2024 een custom-Willem II shirt. Wereldsterren als Ne-Yo en Teddy Swimms trokken het shirt al aan (met flink wat online exposure tot gevolg). Gunna (5 miljoen volgers) deelde het shirt op zijn Instagram Story. 

- Tijdens de hiphopshows in juli werkten we samen met Calico Club. Zij bouwden een pop-up-store waar artiesten gratis (!) hoogwaardige merkkleding konden uitzoeken. Naar grote tevredenheid van o.a. Loyle Carner (UK) en TrippieRedd (USA). 

De Nacht

Geformuleerde doelstellingen:

1. Een positief financieel resultaat op de nacht in 2024 
2. Verbetering van het gemiddelde belevingscijfer (“beoordeling zaal”) bij clubnachten met 0,5 punt

Update
De nacht heeft het landelijk moeilijk. We horen van andere popzalen dat ze aan het struggelen zijn en zelfs de 'coolere plekken' in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en ook Tilburg geven aan niet meer dezelfde aantallen te halen als voor de pandemie. De landelijke gevolgen hebben nóg een nadelig effect voor ons: partijen die hun concepten eerst door heel het lande neerzette, beginnen zich terug te trekken. Ook bij ons. Tegelijkertijd vinden we de nacht essentieel en dus vraagt dit jaarplanthema enerzijds extra aandacht, maar daarnaast ook zorgvuldigheid. Om die reden is dit een langduriger traject dan in januari voorzien. 

- Het (nieuwe) programma-team blijft samen met marketing zoeken naar nieuwe manieren en concepten. Deze experimenten lukken nog niet altijd, maar hebben ook tijd nodig. 

- Er komt een 'ronde tafel dance' met daarbij vertegenwoordigingen van meerdere afdelingen. Deze tafel zal onderzoek en analyses doen om van daaruit te werken naar een nieuwe visie omtrent de nacht. Start medio september. 

- Ondertussen lopen reguliere nachtprogramma's evenals het proberen te verbeteren van de beleving uiteraard gewoon door. Met name de diverse programma’s in samenwerking met externe partijen lopen erg goed, ook in financiële zin. 
 

Fun

Geformuleerde doelstellingen:

1. Tenminste 4 activiteiten (mede) georganiseerd/geïnitieerd door onze bezoekers en/of crew 
2. Het scoren van een 8 (gemiddeld) op een intern tevredenheidsonderzoek over werkplezier

Update
- Samen met Bureau Goedzooi wordt er hard gewerkt aan een nieuwe campagne voor #allesgoed. Deze campagne is een vervolg van de hoog aangeschreven campagne uit 2021 en nodigt iedereen uit aan te kloppen bij 013. Of het nu een programma-idee is of een vraag voor een programmeur: bezoekers kunnen zich voortaan melden op 013.nl/allesgoed. Lancering staat gepland voor het laatste kwartaal. 

- Binnen het MT leven er al een aantal ideeën in het kader van het thema Fun, denk aan een flipperkast of een massagestoel op kantoor.

- We gaan ook bij de vaste medewerkers het net ophalen om met ideeën te komen om het thema fun invulling te geven.

- Dit kan van iets kleins tot iets groots zijn, iets eenmaligs of iets structureels.

- Als er voor een evenement een fysieke ruimte voor nodig is kan dat, maar dan alleen in combinatie met een andere activiteit zodat we niet apart bezetting van bijvoorbeeld de Boxoffice hoeven te organiseren.

- Hiernaast moet alles binnen 013 uit te voeren zijn en is er €20.000 budget te verdelen over minimaal 2 á 4 ideeën.

- Na het ophalen van het net gaan we in een commissie vanuit alle afdelingen in een brainstorm samen met de al bestaande ideeën een shortlist maken welke voorgesteld wordt aan het MT.

Inclusie

Geformuleerde doelstellingen:

1. Het krijgen van een gezamenlijk begrip m.b.t Diversiteit & Inclusie in samenwerking met een specialist door meerdere trainingen te volgen en het gesprek aan te gaan 
2. Het ontwikkelen van een meerjarenplan op alle 4 de P’s van de CodeDI (Code Diversiteit & Inclusie)

Update
Het projectplan is af en goed bevonden door het MT. Belangrijk startpunt is het samenstellen van een dedicated projectteam Hier worden momenteel de eerste gesprekken voor gevoerd. Na de definitieve samenstelling zal deze commissie maandelijks bij elkaar komen. 

Van daaruit staan de volgende stappen op het programma: 

In relatie tot doelstelling 1: 
- Evalueren handvest 
- Bepaling trainingthema’s aan de hand van Trainingswijzer CodeDI 
- Keuze partijen t.b.v. trainingen 
- Inplannen trainingen 

In relatie tot doelstelling 2: 
- Kick-off sessie kennisdeling over CODEDI aan projectgroep 
- Bepalen lange termijn doelstellingen op 4 P’s: Personeel Programma Publiek Partners 
- Destilleren jaardoelstellingen vanuit meerjarige doelstellingen 
- Presentatie aan MT en vervolgens organisatie tijdens één van de trainingsdagen (zie doelstelling 1)

Duurzaamheid

Geformuleerde doelstellingen:

1. Footprint volledig lokaal gecompenseerd 
2. Het lanceren van de ‘green rider’

Update
- De eerste doelstelling van dit thema: ‘footprint volledig lokaal gecompenseerd’ komt te vervallen. Het geld wat we moeten investeren om te compenseren kunnen we in onze ogen beter gebruiken om op een effectieve manier sneller te verduurzamen. Dat is meer transparant en authentiek dan simpelweg je vervuiling afkopen. Doelstelling gaat veel meer op de lange baan, waarbij urgentie de lat is. 

- We gaan met een paar podia de koppen bij elkaar steken om de duurzame transitie in de branche te versnellen. Doel is om zoveel mogelijk podia daarop aan te laten sluiten zodat we slagkracht hebben en daarmee veel meer gedaan kunnen krijgen. Eerste grote project in die coalitie is het uitdagen van de bezoeker om duurzamer te reizen. De samenwerking tussen 013 en Slinger is daar al een goed voorbeeld van.

- De Green Rider is inhoudelijk af, al blijft het een 'on going document'. De laatste stap is de visuele ontwerpfase, daarna wordt deze geïntroduceerd en maken we backstage nog meer groene impact. 

Schermafbeelding 2024 07 04 om 13 45 48

Jaarplan 2024

Lees hier nog eens het jaarplan inclusief doelstellingen