013 logo
Nieuws
Nieuwsoverzicht 013 is verbouwd! Dit is er veranderd

013 is verbouwd! Dit is er veranderd

22 apr 2015

Op dinsdag 21 april hebben wethouderMarcelle Hendrickx en onze directeur Frens Frijns de start van deverbouwing van 013 officieel ingeleid. Op de feestelijke aangelegenheid in onzezaal werd onder het toeziend oog van vrijwilligers, medewerkers, wethouders ende nodige pers het eerste stukje 013 gesloopt. Na enkele stressvolle maandenopende 013 op 9 oktober 2015 voor het eerst de deuren van het vernieuwdecomplex. De grote zaal is vergroot van 2000 naar 3000 plaatsen en de voormaligekleine zaal gaat van 325 naar een capaciteit van 700 en verandert van naam:Jupiler Zaal. Frens Frijns geeft toelichting. 

013 is verbouwd! Dit is er veranderd

Wat meteen in het oog zal springen: onze ingang van de grotezaal wordt 20 meter verplaatst. Je vindt deze dan tegenover Dudok/HetPatronaat. De grote zaal, de Main, wordt vergroot van 2000 naar 3000 plaatsenen krijgt wat meer comfort. “Ons podium werd 17 jaar geleden gebouwd toen desfeer in het popcircuit nog alternatief en industrieel was. Comfort was erniet. Wij waren het eerste speciaal voor popmuziek gebouwde podium in het landen sloten ons logischerwijs aan bij die sfeer. Sindsdien zijn er zo’n 60 zalenover heel Nederland bijgekomen, die beter zijn geoutilleerd. Het publiek wil numeer gemak en wij spelen daar op in”, zegtFrens. Dat uit zich ook in minder drukte in de zalen: “Voorheenberekenden we 3,0 mensen per vierkante meter, nu 2,7 mensen per vierkantemeter. Dat ga je merken.”

013 is verbouwd! Dit is er veranderd

Het podium in de Main is naar achter verhuisd, wat meerdansruimte oplevert voorin de zaal (van 7,5 meter vlakke vloer naar 22 meter).De trappen blijven behouden. Frens: “Dat is echt kenmerkend voor 013 en sindsdienook veelvuldig gekopieerd door andere zalen in Nederland.” Tevens komt er een extra inganglinksvoor in de zaal. “Mensen die linksvoor in de hoek stonden kondengeen kant op, even naar het toilet was al moeilijk. We hebben in die hoek heelwat urine moeten opruimen. Bovendien zorgt deze extra ingang voor een beteredoorstroom in en uit de zaal”. Debarren worden vergroot, er komen meer toiletten en achter in de zaal komt eenrookhok. “Alsje door je knieën zakt, kun je zelfs de show zien vanuit het rookhok!”

Ook nieuw is de compartimentering van de Main. In anderewoorden: de zaal is te vergroten of te verkleinen naar gelang het aantalbezoekers. Zo is er gemakkelijk een zaal te creëren voor 1400, 2300 en 3000bezoekers. “Opdeze manier komen acts vrijwel altijd in een goedgevulde zaal te staan, watvoor zowel de artiest als het publiek fijn is. En omdat het een harde wand isen geen gordijntje, is er ook meteen beter geluid.”

013 is verbouwd! Dit is er veranderd

De Kleine Zaal en Stage01 werden samengevoegd tot één zaal meteen capaciteit van 700 personen (nu 325). Het balkon van de zaal werd eruitgesloopt en ook de muur tussen de zaal en het café is verdwenen. Wat voorheenStage01 was, is nu het balkon van de Jupiler Zaal, waar dus ook een bar op tevinden is. “Plusde zaal wordt een meter hoger. Hierdoor wordt hij ruimtelijker dan hij nu is enworden de zichtlijnen vanaf het balkon beter”. Het podium in de zaal wordtook bijna dubbel zo groot.

Waarom moet deze zaal eigenlijk óók verbouwd worden? “Er wasnog te weinig aansluiting tussen de kleine en de grote zaal. Er moest geld bij,want we misten een middelgrote zaal. Artiesten die 500, 600 bezoekers trekkengingen aan onze neus voorbij. Die waren te groot voor de kleine zaal en teklein voor de grote zaal. Daardoor konden we geen goede relatie opbouwen metagency’s. En juist die nieuwe, hippe acts trekken jonger publiek binnen eneenmaal binnen blijven zij terugkomen.”

013 is verbouwd! Dit is er veranderd

Deze nieuwe ‘kleine’ zaal is dus Jupiler Zaal gaan heten. Deingang hiervan komt iets links van wat vroeger het rookhok van de grote zaal was.Vanaf daar ga je een trap naar beneden (hier was de garderobe van de grotezaal). Hier komt de garderobe, een rookhok, toiletten, servicebalie en de foyervan de nieuwe Jupiler Zaal. Via een trap omhoog kom je dan in de zaal zelfterecht.

Eengrotere zaal betekent niet meer lawaai rondom 013. Sterker nog: de verbouwingbrengt meer rust in de straat. Logistiek verandert er namelijk veel. Nietalleen werden de ingangen 20 meter verplaatst, ook het loadingdock is vergroot, zodat er twee vrachtwagens in kunnen. Laden en lossen endraaiende motoren op straat is dus niet meer nodig. “Webouwen nog 20 meter aan ons gebouw om alles kwijt te kunnen.”

013 is verbouwd! Dit is er veranderd

De eerste show na de verbouwing was Rowwen Hèze op9 oktober. De officiële opening zal op 13 november plaats vinden. Op diedag staat Caro Emerald al in 013, maar hierna begint er een gigantisch grootopeningsfeest met o.a. 2manydjs, Jungle By Night, Route 94 en Boddika. Hopelijkkunnen we jou dan ook verwelkomen in onze vernieuwde zaal.

013 is verbouwd! Dit is er veranderd

Bekijk bovenstaande afbeelding op hoge resolutie op Facebook.
Nieuwsoverzicht