013 logo
Nieuws
Nieuwsoverzicht VACATURE: Lid Raad van Toezicht

VACATURE: Lid Raad van Toezicht

16 aug 2018

De Raad van Toezicht (hierna RvT) heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Poppodium 013. De RvT heeft de rol van toezichthouder, werkgever en strategisch adviseur in relatie tot het bestuur van 013. Zij handelt volgens de Governance Code Cultuur (www.governancecodecultuur.nl)  en de kern van haar toezicht bestaat uit toezicht houden op:

• de bestaansgrond en identiteit van 013;
• doeleinden, strategie, risico’s, beleid van 013;
• naleving wet- en regelgeving;
• functioneren bestuur;

Algemene vereisten

• werkt vanuit een helikopterview en heeft een goed inzicht in moderne governanceverhoudingen, bekendheid met de issues van toezicht houden;
• heeft een strategische oriëntatie;
• is in hoge mate onafhankelijk en opereert los vanuit ieder deelbelang;
• beschikt over juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; heeft vermogen om klankbord te zijn;
• beschikt over een netwerk met voor 013 relevante stakeholders;
• beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid, bestuursvergaderingen met en voorbereid door het bestuur van 013;
• is transparant in zijn of haar optreden; integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel;
• heeft een heldere visie op de rol van de 013 organisatie die betekenisvol is voor de stad en de samenleving;

Specifieke wensen
• academisch werk- en denkniveau; bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
• geen (schijn van) belangenverstrengeling met de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies

Het betreft een onbezoldigde positie. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de RvT afgesloten.  Reageren kan tot 3 september 2018, middels onderstaande knop of door het sturen van een motivatie en cv naar [email protected]De gesprekken zullen plaatsvinden op 12 en/of 26 september a.s. in de avonduren.

013 streeft naar culturele diversiteit in haar organisatie. We nodigen daarom nadrukkelijk geïnteresseerden met een andere dan een Nederlandse culturele achtergrond uit om te solliciteren.

Nieuwsoverzicht