013 logo
Nieuws
Nieuwsoverzicht VACATURE: Lid Raad van Toezicht

VACATURE: Lid Raad van Toezicht

07 feb 2020

Vanwege het aflopen van de wettelijke zittingstermijn is 013 op zoek naar een Raad van Toezicht-lid. De Raad van Toezicht (hierna RvT) heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen 013 Poppodium. De RvT heeft de rol van toezichthouder, werkgever en strategisch adviseur in relatie tot het bestuur van 013. Zij handelt volgens de Governance Code Cultuur  (www.governancecodecultuur.nl) en de kern van haar toezicht bestaat uit toezicht houden op:

• de bestaansgrond en identiteit van 013;• doeleinden, strategie, risico’s, beleid van 013;
• naleving wet- en regelgeving;
• functioneren bestuur.

Algemene vereisten

• werkt vanuit een helicopterview en heeft een goed inzicht in moderne governanceverhoudingen, bekendheid met de issues van toezicht houden;

• heeft een strategische oriëntatie;

• is in hoge mate onafhankelijk en opereert los van ieder deelbelang;

• beschikt over juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; heeft het vermogen om klankbord te zijn;

• beschikt over een netwerk met voor 013 relevante stakeholders;

• beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid; RvT-vergaderingen met en voorbereid door het bestuur van 013;

• is transparant in zijn of haar optreden; integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel;

• heeft een heldere visie op de betekenis van 013 voor de stad en de samenleving;

Specifieke wensen

• academisch werk- en denkniveau; bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;

• geen (schijn van) belangenverstrengeling met de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies;

Wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusie. Daarom moedigen wij eenieder aan om te reageren op deze positie en in het bijzonder vrouwen en geïnteresseerden met een multiculturele achtergrond.

Het betreft een onbezoldigde positie. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de RvT afgesloten. Reageren kan tot 21 maart 2020 door middel van het uploaden van een c.v. en een korte video-pitch. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 20.  
Met vragen kunt u terecht bij Miranda Simons, HR-manager 013, 06-12512572 of [email protected]

Sollicitatie voor deze functie verloopt via Homerun

VACATURE: Lid Raad van Toezicht
Nieuwsoverzicht