013 logo
Nieuws
Nieuwsoverzicht Net als thuis

Net als thuis

24 mrt 2023

Vanaf deze week kunnen bezoekers, artiesten en crew in 013 gebruikmaken van genderneutrale toiletten. In de foyer van de Main en de basement van de Next staan voortaan enkel nog aanduidingen van het type toilet: zit en/of staand. Geen gender-icoontjes meer, maar gewoon net als thuis. Voor iedereen dus.

Met de aanpassingen geeft 013 opvolging aan hun eigen credo: “wie je ook bent, laat jezelf zien. Bij 013 is #allesgoed”. Directeur-Bestuurder Frens Frijns legt uit: “We willen er voor iedereen zijn. Dat is een ambitieuze opdracht, maar toch moet dat volgens ons het streven zijn. Door nu in beide zalen genderinclusieve toiletten beschikbaar te maken, geven we gehoor aan een deel van onze bezoekers die zich niet als man of vrouw identificeren. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen bij ons, dus is dit een belangrijke volgende stap.”

In de Main blijven sommige toiletten voorlopig nog wel aangeduid worden als man- en vrouwentoilet. “Dat heeft te maken met de druk op bepaalde toiletgroepen tijdens uitverkochte concerten”, aldus Frens Frijns. “De komende tijd worden de ervaringen met de nieuwe toiletgroepen geïnventariseerd en bekijken we alle mogelijkheden. Als op basis daarvan meer aanpassingen (bouwkundig, bewegwijzering, etc) nodig zijn, zullen die worden doorgevoerd.”

Nieuwsoverzicht